Disclaimer

Disclaimer Columbus Medical B.V.

Gebruikersvoorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn gebruikersvoorwaarden van toepassing. U wordt geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Copyright

De informatie die Columbus Medical B.V. verstrekt is gecontroleerd op juistheid en betrouwbaarheid. Echter, er kan niet worden ingestaan voor de complete volledigheid van de informatie. Er is een copyright die ligt bij Columbus Medical B.V. van toepassing op alle teksten, logo’s, afbeeldingen, video’s en eventueel ander materiaal dat wordt gepubliceerd op deze website. Er wordt vermeld wanneer wij ander materiaal gebruiken. Alle rechten voorbehouden. 

Het overnemen van enig materiaal dat deel is van deze website is uitsluitend met toestemming van de rechthebbende toegestaan. U kunt contact met ons opnemen met ons via het contactformulier voor eventuele vragen. 

Aansprakelijkheid

Columbus Medical kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is ontstaan door (materiaal op) de website. Met uiterste precisie en goede intenties is deze website samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie verstrekt in deze website. Eventuele typ- en spelfouten voorbehouden.